V Bratislave vystúpil popredný ruský expert Vladimír Petrovič Kozin, hovoril o jadrových zbraniach a raste napätia medzi Ruskom a USA

Версия для печати

V dňoch 9. až 11. apríla navštívil Slovensko Vladimír Petrovič Kozin, popredný expert Centra vojensko-politických štúdií, člen – korešpodent Ruskej akadémie  vied, profesor Akadémie vojenských vied Ruskej federácie, kandidát historických vied

Ruský expert V. P. Kozin je držiteľom viacerých prestížnych vedeckých titulov a vyznamenaní, jeho práca je známa odborníkom v celosvetovom meradle. Dlhšiu dobu pôsobil na Ministerstve zahraničných vied ZSSR i Ruskej federácie a patrí k popredným ruským bezpečnostným analytikom a prognostikom a určitú dobu, pôsobil aj ako poradca dnešného ruského prezidenta Vladimíra Putina.

Vladimír Petrovič Kozin je autorom celého radu odborných monografií, k jeho najznámejším monografiám patria  monografie Evolution of the U.S. Ballistic Missile Defense and Russia’s Stance» (1945-2013), “U.S. Tactical Nuclear Weapons: Reduction or Modernization? či na prednáške v Bratislave spomínaná  najnovšia monografia  Evolution of the U.S. strategic and tactical nuclear weapons and their employment pattern in the XXI century. Okrem radu monografií je V. P. Kozin autorom niekoľkých desiatok odborných štúdií, publikovaných v prestížnych odborných svetových periodikách a je autorom obrovského množstva vedecko-populárnych článkov venovaných vojensko-bezpečnostnej oblasti, určených širšej verejnosti.

Ruský expert sa na stretnutí v Bratislave stretol s vyučujúcimi a študentami Vysokej školy medzinárodných a verejných vzťahov (VŠMVV Praha, Bratislava), k ďalšiemu stretnutiu s odborníkmi, žurnalistami i záujemcami prišlo o deň neskôr v Inštitúte ASA (analýzy, stratégie, alternatívy) v Bratislave. Vladimír Petrovič Kozin takisto poskytol interview slovenským a českým médiám.

Vladimír Petrovič Kozin počas prednášky oboznámil odborníkov i záujemcov z radov širšej verejnosti s faktami, týkajúcimi sa procesu výskumu, vývoja a zavádzania amerických taktických jadrových zbraní do výzbroje amerických ozbrojených síl, so zreteľom na moderné jadrové doktríny USA a NATO. V. P. Kozin počas svojej prednášky uviedol, že Američania sú jediným štátom na svete, ktorý má rozpracovanú koncepciu preventívneho jadrového úderu proti iným štátom a Američania ako jediní aj jadrové zbrane vo vojnovom konflikte aj použili.  V Japonsku proti mestám Nagasaki a Hirošima, nasadenie amerických jadrových zbraní znamenalo smrť státisícov japonských civilistov.

Svojej nebezpečnej koncepcie doktríny “preventívneho úderu” sa Američania nemienia vzdať ani v 21.storočí. USA sa otvorene odmietajú vzdať svojich globálnych ambícii a sú pripravení reagovať okamžite v prípade, ak by potenciálna hrozba znamenala hrozbu pre USA a ich spojencov. Časť amerických politikov pritom dnes otvorene označuje Rusko a Čínu za hrozbu ktoré ohrozujú americké záujmy a hodnoty.  Okrem Číny a Ruska vnímajú Američania ako hrozbu aj iné krajiny – Severnú Kóreu, Irán, Sýriu či územia pod kontrolou Islamského štátu (Irak, Sýria).

Počas svojej prednášky V. P. Kozin venoval pomerne veľkú pozornosť novej upravenej Stratégii národnej bezpečnosti USA. Koncepciu “zachovania mieru prostredníctvom sily” prezentoval po prvý krát americký prezident Ronald Reagan v časoch Studenej vojny medzi ZSSR a USA. Nová Stratégia národnej bezpečnosti USA obsahuje prvky, ktorých cieľom je na prvý pohľad minimalizovať riziká použitia jadrových zbraní a dokonca načrtáva možnosti uzavretia nových bilaterálnych dohôd medzi USA a inými štátmi, nové návrhy dohôd sú však značne nevyvážené a nevýhodné pre neamerickú stranu, americké návrhy sú politicky či bezpečnostne neprijateľné pre Rusko či Čínu. Američanmi predstavovaná aktualizovaná Stratégia národnej bezpečnosti USA umožňuje Washingtonu zasahovať do vnútorných záležitostí iných štátov, prostredníctvom využívania širokej škály mocenských metód a nástrojov, vrátane koncepcie posilňovania ozbrojených síl NATO v blízkosti západných ruských hraníc, či posilňovania amerických síl v Juhočínskom mori.  Takéto predstavy však nemieni ani Rusko a ani Čína akceptovať.

Súčasťou vystúpenia  V.P.Kozina neboli len historické fakty, týkajúce sa americkej nukleárnej doktríny, či sovietskej a ruskej koncepcie použitia jadrových zbraní, ktorú definoval súčasný ruský prezident Vladimír Putin. Ruská vojenská jadrová doktrína jasne obmedzuje možnosť použitia jadrových zbraní dvoma hypotetickými, čisto defenzívnymi spôsobmi. V prvom prípade ako reakciu na  na agresiu proti Rusku a proti ruským spojencom, keď agresor využije k útoku voči Rusku a jeho spojencom jadrové a iné zbrane hromadného ničenia, a v druhom prípade pri mohutnom útoku s použitím konvenčných zbraní, za predpokladu, že by týmto útokom bola ohrozená samotná existencia ruského štátu.

Väčšina faktov, ktoré V. P. Kozin na stretnutí prezentoval umožňuje nielen mapovať proces vývoja, šírenia i možností kontroly jadrového potenciálu veľmocí  Ruska, Číny, USA/NATO v kontexte globálnej bezpečnosti, ale aj identifikuje proces modernizácie jadrových taktických zbraní v najbližšej budúcnosti, pričom v niektorých aspektoch V. P. Kozin naznačuje predpokladaný trend vývoja až do roku 2075.

Kozin počas prednášky hovoril aj o dohodách START (Strategic Arms Reduction Treaty – Dohoda o znížení počtu strategických zbraní). Posledná dohoda START-3 bola podpísaná dňa 8.4.2010 v Prahe (Medvedev a Obama). Dohoda znižovala počet strategických nukleárnych hlavíc pre každú z krajín, určovala nové pravidlá pre vzájomnú kontrolu a takisto potvrdzovala, možnosť predlžovania dohody. Dnes sa kvôli jednostranným americkým krokom dohoda START-3 otriasa v základoch a stávame sa svedkami opätovného rastu napätia medzi dvoma nukleárnymi veľmocami – Ruskom a USA.

Pomerne veľkú pozornosť venoval ruský odborník V. P. Kozin americkým porušeniam Dohody o raketách krátkeho a stredného doletu. Túto Dohodu o raketách stredného a krátkeho doletu uzavreli hlavní predstavitelia ZSSR (Gorbačov) a USA (Reagan) v roku 1987. Na základe dohody sa ZSSR a USA sa okrem iného zaviazali, že nebudú vyvíjať a skúšať nové balistické a okrídlené rakety pozemných síl stredného doletu (od 1000 do 5500 km) a krátkeho doletu (500 až 1000 km), predstavitelia oboch veľmocí sa  v roku 1987 dohodli aj na likvidácii veľkej časti existujúcich odpaľovacích zariadení.

Američania sú však dnes rozhodnutí dohodu jednostranne vypovedať a odstúpiť od nej, pričom z porušovania dohody obviňujú Ruska. Podľa informácii V.P. Kozina však práve Američania narušili túto vzájomnú dohodu od roku 1999 108x (od roku 2001 Američania narušili túto dohodu 96x), posledný krát Američania dohodu narušili v  roku 2018, kedy americké rakety protivzdušnej obrany zostreľovali pri cvičení americkú raketu nad Tichým oceánom. Parametre  zostreľovanej americkej rakety s doletom 5,5 tisíca km sú v rozpore s uzavretou a existujúcou dohodou medzi Ruskom a USA.  Ruský expert V. P. Kozin takisto poukázal na skutočnosť, že aj americké snahy postaviť mimo akýchkoľvek dohôd strategické americké bombardéry B-52H (schopné niesť jadrové bomby či hlavice) umožňuje Američanom výrazne zvyšovať potenciál amerických strategických útočných jadrových síl, takýto trend a používanie „dvojakého metra“ sú však pre Rusko neakceptovateľné.

Ruský expert V. P. Kozin počas svojho vystúpenia uviedol, že Washington vedome zvyšuje napätie vo svete a ignoruje ruské obavy, ktoré priamo súvisia s neprijateľnými americkými aktivitami. Americké kroky tak majú negatívny dopad na bezpečnostnú situáciu v Európe i vo svete, pretože Rusko (rovnako ako Čína) nemôžu a ani nebudú zanedbávať možnosti vlastnej obrany.

Súčasná americká jadrová doktrína, ktorá obsahuje klauzulu o preventívnom americkom jadrovom údere potvrdzuje, že Američania sú pripravení uchýliť sa k jadrovým útokom, aby zabránili Rusku v použití jadrových zbraní s cieľom vážne oslabiť možnosti obrany Ruska. Washington by si však mal uvedomiť vysoký stupeň nebezpečenstva, ktorý však vzniká pri prekladaní teoretických doktrinálnych usmernení do oblastí praktického vojenského plánovania.

Podľa ruského experta V.P. Kozina ešte nebezpečnejšie je presvedčenie amerických vojenských odborníkov , že dokážu spoľahlivo  viesť konflikt s použitím jadrových zbraní v obmedzenom meradle a že takýto konflikt sa nemôže vymknúť kontrole. Opak je pravdou, konflikt s nízkou intenzitou s použitím jadrových zbraní nezabráni vzniku veľkej jadrovej raketovej vojny.

V súvislosti s americkými krokmi bola Moskva prinútená vziať do úvahy nové skutočnosti a prijať potrebné opatrenia na zvýšenie vlastnej bezpečnosti. Kvôli aktivitám Washingtonu tak prichádza k zhoršeniu bezpečnostnej situácie vo svete. Rusko dôrazne odmieta americké tvrdenia, že by porušovalo svoje záväzky vyplývajúce z medzinárodných dohôd, dohody porušujú Američania.

Vladimír Kozin oboznámil slovenskú verejnosť aj s faktami a návrhmi ruskej strany, ktoré by mohli prispieť k znižovaniu napätia a viedli by k objektívnemu hodnoteniu parametrov v sfére kontroly zbrojenia a oblasti plnenia príslušných zmluvných záväzkov tak zo strany Ruska, ako aj Spojených štátov. Potrebné však je, aby boli Američania ochotní sadnúť si za rokovací stôl a mali chuť skutočne riešiť existujúce problémy, nie násilne presadzovať vlastné predstavy. Vystúpenia ruského špecialistu V. P. Kozina sa stretli u slovenského publika s veľkým ohlasom.

Autor: Branislav Krasnovský, Zdroj: “Hlavné správy”

28.04.2019
  • Аналитика
  • Военно-политическая
  • Органы управления
  • Россия
  • США
  • НАТО